V súčasnosti neposkytujem tlmočnícke ani prekladateľské služby. Ak hľadáte prekladateľa alebo tlmočníka z nemčiny či švédčiny, skúste sa pozrieť na stránky profesných združení SAPT, SSPOL, SSPUL a DoSlov.

Ak potrebujete úradného prekladateľa zapísaného v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, nájdete ho v registri Ministerstva spravodlivosti.